LIÊN HỆ

1. Văn phòng Hồ Chí Minh:
Công ty sản xuất đá Granit TNHH
Địa chỉ: sô 10, Tân Lập 1, P.Hiệp Phú, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh
MST: 0301417492
Email: granidafactory@hcm.vnn.vn
Điện thoại: 84.8.38960451/38963166. Fax: 84.8.38961233

2. Mỏ Yên Bái
CN công ty sản xuất đá Granit TNHH Granida Yên Bái
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Đông, xã Vĩnh Lạc, Huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
MST: 0301417492-006
Email: granida_yb@yahoo.com

3. Mỏ Phú Yên
Thôn Sơn Xuân, xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên

4. Nhà máy Phú Yên
CN công ty sản xuất đá Granit TNHH Granida Phú Yên
Địa chỉ: Quốc lộ 25 -thôn Ba Bản - xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
MST: 0301417492-005
Điện thoại: 0573.861.902

TOP